Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Thảo

 

*

1995:

Thành lập Công ty TNHH Dược phẩm Thiên

*

1996:

Phân phối cho các Công ty: Daiichi (Nhật); Theramex (Pháp), Biocodex (Pháp), UPSA (Pháp), Servier (Pháp), Ciba (Thuỵ sỹ).

*

1997:

Phân phối cho các Công ty: Meiji (Nhật), Serono (Pháp), Hexal (Đức).

*

1998:

Phân phối cho Công ty Chauvin (Pháp)

*

1999:

Phân phối cho các Công ty: Nova Agentia (Italia), Fisiopharma (Italia) , Alfa Intes (Italia).

*

2000:

Xây dựng Xưởng sản xuất thuốc Y Học Cổ Truyền tại Hà Nội. Phân phối cho Công ty Jelfa (Ba Lan)

*

2002:

Phân phối độc quyền cho Cty Ciech – Polfa (Ba Lan), Meiji (Nhật).

*

2003:

Thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

*

2004:

Sáp nhập bộ phận xưởng sản xuất của Công ty với Công ty DP 204, xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP.

*

2005:

Thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

*

2006:

Góp vốn liên doanh sản xuất với Công ty Cổ phần BV Pharma

*

2010:

Thành lập Công ty Thiên Thảo Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển từ mô hình Cty TNHH thành Cty CP Dược phẩm Thiên Thảo.

*

2014:

Phân phối độc quyền sản phẩm Amino Collagen – Meiji (Nhật) tại Việt Nam.

 

.
Designed by iColor.vn