Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Thảo

Meiact Fine Granules

Meiact Fine Granules

Chi tiết sản phẩm

Meiact Fine Granules

MEIACT FINE GRANULES

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói Meiact fine granule 50mg chứa 50mg Cefditoren

Mỗi gói Meiact fine granule 30mg chứa 30mg Cefditoren

 

CHỈ ĐỊNH

Trẻ em:

Chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn sau gây bởi các chủng vi khuẩn nhạy cảm:

- Viêm tai giữa

- Viêm xoang

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều lượng:

Trẻ em

Đối với trẻ em, liều uống thông thường của cefditoren pivoxil là 3 mg (hoạt lực)/kg, 3 lần mỗi ngày, sau bữa ăn. Có thể tăng liều lên đến 6 mg (hoạt lực)/kg nếu cần thiết, nhưng không quá 600 mg (hoạt lực) mỗi ngày.

Cách dùng:

Hòa lượng thuốc trong gói tương ứng với 1 liều Meiact Fine Granules với một lượng nhỏ nước. Sử dụng hỗn dịch thuốc ngay sau khi pha.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

1. Meiact Fine Granules chống chỉ định cho những bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

2. Chống chỉ định tương đối: Theo nguyên tắc chung, Meiact Fine Granules chống chỉ định cho những bệnh nhân mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, hoặc với các kháng sinh khác thuộc nhóm cephem, trong trường hợp việc sử dụng thuốc là cần thiết thì có thể sử dụng một cách thận trọng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30oC

DẠNG BÀO CHẾ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp chứa 21 gói, mỗi gói 0,5 g

Hộp chứa 21 gói, mỗi gói 0,3 g

TIÊU CHUẨN

Nhà sản xuất

HẠN DÙNG

30 tháng kể từ ngày sản xuất

SẢN XUẤT BỞI:

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8002, Japan

.
Designed by iColor.vn