Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Thảo

Ngày 18-20/10/2013, Hội Tai mũi họng Việt Nam tổ chức hội nghị TMH hằng năm. Năm nay có gần 500 bác sỹ tai mũi họng từ khắp các tỉnh trên cả nước đến tham dự.

Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Thảo vinh dự tham gia hội nghị với tư cách là nhà tài trợ hội nghị.

.
Designed by iColor.vn